Griekse Geschiedenis, Archaïsche Periode

Cultuur

Schrift overgenomen van de Feniciërs

1000 bc - 800 bc

Precieze datum is onduidelijk

Nieuwe schilderkunst ontwikkelt zich in Athene

900 bc - 800 bc

Eerste gevonden Griekse lettertekens

800 bc - 750 bc

Begin nieuwe bloei Griekse beschaving

800 BC - 700 BC

Breed herstel van nederzettingen en materiële cultuur, te zien aan monumentalisering van de bebouwing.

Hesiodos

775 bc - 725 bc

Hij geeft met zijn werken inzicht in een lagere klasse in de maatschappij, bv. met zijn epos Werken en Dagen

Homeros schrijft Ilias

750 bc

Oriëntaliserende stijl ontstaat

725 bc

In Korinthe
Fabelachtige dieren en planten, gele kleur overheerst

Homeros schrijft Odyssee

725 bc

Natuurfilosofie en wetenschap komen op

700 bc - 600 bc

In Ionië, Klein-Azië

Opkomst lyriek

700 bc - 600 bc

Korte gedichten met persoonlijke uitingen van dichters over hun eigen gemoedstoestand (bv. liefdespoëzie)

Zwart- en roodfigurige stijl ontstaan

600 bc - 500 bc

In Athene
Afbeeldingen van mythologie en dagelijks leven

Politiek

Instorting Myceense beschaving

1200 BC

Bloeiperiode Athene

900 bc

Opkomst tyrannie

750 bc - 650 bc

Stagnatie Atheense voorspoed

730 bc

Sparta voert oorlog

700 bc - 600 bc

Messenië wordt veroverd

Sparta levert hoplieten uit middenklasse

700 bc - 600 bc

Cylon poogt tyrannie te vestigen in Athene

632 bc

Verovering Salamis op buurstad Megara

600 bc

Solon was hierbij betrokken

Sparta sterkste stadstaat van Griekenland

600 bc - 450 bc

Solon krijgt volmachten

594 bc

Om conflicten tussen adel en de rest van de bevolking bij te leggen.
Hij deelt de bevolking in vier vermogensklasse in, stelt de raad van 400 in.
Hoogste twee klassen hadden toegang tot het ambt van archont, rijkdom ipv geboorte speelt een rol bij het verkrijgen van politieke invloed.

Pisistratus wordt tiran

561 bc - 546 bc

Eerste poging in 561 mislukt, in 546 lukt het hem wel.
Hij gebruikt de ontevredenheid onder de armen in de stad en kleine boeren in Attica.
Hij sterft in 528.

Athene levert hoplieten uit middenklasse

550 bc - 500 bc

Griekse steden komen onder Perzische heerschappij

547 BC

Door veroveringen van Cyrus de Grote

Hippias en Hipparchus krijgen macht

528 bc - 510 bc

Zonen van Pisistratus. Hipparchus wordt vermoord in 514.

Cleisthenes komt aan de macht

508 bc

Grondlegger Atheense democratie.
Hij deelt het grondgebied van Athene op in 10 phylai, phylai in 3 trittyes, trittyes in deme (dorp/stadswijk). 50 mannen uit elke phyle kwamen in de Raad van 500.

Archonten worden aangewezen door loting

487 bc

Aanzien daalt, ambt van strateeg komt juist op.

Economisch/sociaal

Eerste Griekse expansie

1100 BC

Donker Eeuwen

1100 BC - 900 BC

Tweede Griekse expansie

800 BC - 550 BC

Griekse kolonisatie
Eindigde door steeds sterkere tegenstand van Perzen, Carthagers en Etrusken

Ontstaan polis

800 BC - 700 BC

Politieke organisatievorm en samenlevingseenheid

Eerste Olympisch Spelen

776 BC

Poleis in Klein-Azië worden door Athene bezet

479 BC

Poleis komen onder Macedonisch/Romeins gezag

338 BC