Gantt Schema

Struktur

Uppbyggnad - sidostruktur

02/25/2013 - 03/01/2013

Knappar, färger

03/01/2013 - 03/03/2013

Funktioner

API-kopplingar

03/03/2013 - 03/07/2013

Placera feed

03/07/2013 - 03/10/2013

Innehåll

Leta/Skapa material

03/10/2013 - 03/14/2013

Lägg in material

03/14/2013 - 03/16/2013