Untitled timeline

Main

Cop d'Estat de Primo de Rivera

1923

Directori Militar

1923 - 1925

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1931

Alfons Sala a la Mancomunitat

1923 - 1925

Directori Civil

1925 - 1931

Dictablanda

1930

Pacte de Sant Sebastià

1930

Almirall Aznar

1930

Constitució del 31

1931

Eleccions municipal

1931

República Catalana

1931

Falange Española

1931

Bienni d'esquerres

1931 - 1933

ERC

1931

II República

1931 - 1936