HISTORIA DE LA CROMOTEREPIA

Events

3500 bc - 500 bc
3500 BC - 500 BC
3500 BC - 500 BC
3000 BC - 2000 BC
1200 BC - 200 AC
1000 BC - 300 AC
1400 - 1500
1400 - 1600
1400 - 1500
1704