Bakalársky projekt

BP2

Diskusia s lekármi

02/11/2013 - 03/29/2013

Výber spirometra

02/11/2013 - 03/08/2013

Začiatok letného semestra

02/18/2013

Návrh aplikácie

02/21/2013 - 03/31/2013

Implementácia aplikácie

03/01/2013 - 05/24/2013

Testovanie

03/01/2013 - 05/24/2013

Odovzdanie práce

05/20/2013