Untitled timeline

àmbit internacional

comitè de no intervenció

7/1936 - 8/1936

bomberdeix Gernika

4/1937 - 5/1937

Franco representant (vaticà)

8/1937 - 9/1937

retirada de les brigades internacionals

8/1938 - 9/1938

Fets de guerra

defensa de Madrid

10/1936 - 11/1936

batalla Jarama

1/1937 - 2/1937

batalla Guadalajara

2/1937 - 3/1937

Guerra al nord

4/1937 - 11/1937

batalla de Terol

1/1938 - 2/1938

Franco a Aragó

3/1938 - 4/1938

batalla del Ebre

7/1938 - 11/1938

Ocupació de barcelona

1/1/1939 - 1/31/1939

arribada a la frontera Francesa

2/1/1939 - 2/28/1939

Ocupació del centre

3/1/1939 - 3/31/1939

Fi de la Guerra

4/1/1939

Zona republicana

comitè Milícies antifeixistes

7/21/1936

govern de largo caballero

9/1936

fets de maig, Govern de Negrín. Dissolució del POUM

5/1937

Trasllat govern a barcelona

10/1937

Exili del govern a França

2/1939

Cop d'Estat i entrada del nacionals a Madrid

3/1939

zona insurrecta

Junta de defensa

7/1936

Franco Generalissim i Cap de Govern

10/1/1936

Franco designa el seu primer govern

1/1938

Abolició de L'estatut de Catalunya

3/1938