หนังสือ 50 ปี

ประชาสัมพันธ์ สั่งจองและขอสปอนเซอร์

Aug 1, 2019 - Approx. Sep 30, 2019
Aug 1, 2019 - Sep 6, 2019
Aug 1, 2019 - Approx. Sep 30, 2019

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

Jun 21, 2019 - Jul 4, 2019
Jun 21, 2019 - Jun 27, 2019
Jun 28, 2019 - Sep 6, 2019
Jun 28, 2019 - Sep 6, 2019
Aug 15, 2019 - Aug 30, 2019

ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือ

Aug 1, 2019 - Sep 6, 2019
Aug 21, 2019 - Sep 10, 2019
Sep 10, 2019 - Oct 10, 2019

ขั้นตอนการจำหน่าย

Oct 15, 2019 - Approx. Dec 27, 2019
Oct 15, 2019 - Oct 30, 2019