España e Galicia. A ditadura de Franco

Events

1938
1953
1956
1958
1959 - 1969
1962
1967
1969 - 1975
1974
1975