Från Versailles till Danzig - Den tjugoåriga krisen

Events

1919
1922
1924
1925
1928
1929
1932
1933
1935
1939