Tidslinje over Demokratiets Udvikling

Events

700 bc - 350 bc
509 bc - 27 bc
400 - 1200
1215 - 1295
1661 - 1715
1688
1690 - 1800

layer