Enevælden og dens afskaffelse

Main

Nationalisme

1800

Mange mennesker blev bevidste om hvor de tilhørte

Modsætning mellem dansk og tysk

1830

Danske konge var enevældig monark i DK, også kaldet "kongeriget". Dertil var han også hertug i de tre andre hertugdømmer

Optøjer og demonstrationer i Paris

1830

Liberale kræfter ønskede mere demokrati og tvang kongen til at gå af.

Uwe Jens Lorensen

1830

En ung tænker nåede til Slesvig og Holsten

Frederik Vi

1835

De forskellige 4 rådgivende stænderforsamlinger; roskilde, jylland, slesvig og hertugdømmet i Itzehoe mødes

Christian VIII

1839 - 1848

Ville ikke opgive enevælden

Slesvigholstenisme

1840

Voksede sig stærkt

Bønderne vil have almindelig værnepligt

1845

Bønderne følte sig ikke på bølgelængde med de liberale byboere

Frederik VII

1848 - 1863