1800 tallet

1800 tallet

A.P. Bernstorffs død

1797

Andreas Peter greve von Bernstorff (28. august 1735 i Hannover – 21. juni 1797 i København) var nevø til Johan Hartvig Ernst Bernstorff og far til Christian Günther Bernstorff. Han var greve og Danmarks udenrigsminister i to perioder; 1773-80 og 1784-97.

Napoleon angriber Rusland

1812

Dog frøs hans hær ihjel.

Optøjer og demonstrationer i Paris

1830

Liberale kræfter ønskede mere demokrato, tvang kongen til at gå af.

Christian som konge

1839 - 1848

Bønder samler 10.000 underskrifter

1845

Bønder samler 10.000 underskrifter til kongen om indførelse af almindelig værnepligt(kun bønderne havde værnepligt) om beskatning af jord og støtte til overgang fra fæste til selveje(selveje var gået i stå under landbrugskrisen)

Endevælden slutter

1848

Under fredelig omstændigheder

Jylland besat af Preussen

1848

Tyskernes støtte medførte at Preussen sendte tropper ind i Jylland og besatte det.

Christian d. 4's død

1848

Han dør

Fællesmøde i Rendsborg

03/18/1848

slegviske og holetenske stænderforsamling til et fællesmøde (PÅ MIN FØDSELSDAG!!!)

De indiske og afrikanske besiddelser solgt til England

1850

Danmark besejrer slesvig-holstenerne

1850

Preussen indtrådte i andre lande men trak dem tilbage igen. Det betød at danske tropper kunne besejre slesvig-holstenerne i et blodig slag på Isted hede nord for Danmark

November forfatning

1863

Novemberforfatningens formål var at knytte Slesvig nærmere til Danmark og samtidig koble de konservative holstenske adelige ud fra regeringsmagten. Den fælles folkerepræsentation rigsrådet, skulle ifølge denne forfatning bestå af to direkte valgte kamre (folketing og landsting, det sidstnævnte skulle bestå af kongevalgte og valgte ved privilegeret valgret). Under Rigsrådet hørte de politiske sager, der ikke udtrykkeligt var forbeholdt de særlige folkerepræsentationer for Danmark (rigsdagen) og Slesvig. Fra 1864 til 1866 eksisterede der reelt to parlamenter. fordi Junigrundloven stadig var i funktion.

Tyskerne erobrede Dybbøl skanserne

04/18/1864

1De Tyttjeojæsdfælk