Enevælden i modvind

Main

kongemagt

Christian d. 7

1839 - 1848

Ville ikke opgive enevælden - derudover voksede kritikken mod systemet i 1840 - dette var især fra jurister, præster og andre universitetsfolk.

begivenheder

Uwe Jens Lorensen

1830

Uwe som var embedsmand i slesvig, sendte en skrift til kongen hvori han forslog at slesvig og Holsten skulle være en samlet tysk stat. Staten skulle være demokratisk og kun med en løs tilknytning til Danmark - dette var for meget for Frederik 5 og Uwe fik et års fængsel og blev fyret !

Optøjer i Paris

1830

optøjer og demonstrationer i Paris - de ønskede mere demonkrati og de tvang kongen til at gå af -> dette inspireret andre lande i europæiske lande og det skabte uro, lige bortset fra i Danmark!

National problem

1830

Da kongeriet var både dansk og tysk - opstod der nationale modsætninger fx: hvis en sønderjysk skulle i kontakt med myndighederne forgik det på tysk. tidligere havde dette været et praktisk problem,

Den nationale bevisthed det blev pludseligt vigtigt for dem at tilhøre et bestemt folk, med fælles kultur, sprog og historie.

Frederik 6. opretter stænderforsamlinger

1835

Frederik ville komme uroen i forkøbet i Danmark og oprettet 4 stænderforsamlinger : øerne, Roskilde for Jylland I slesvig.

Stænderforsamlingerne kunne ikke beslutte noget men kunne give råd og henstillinger til kongen.

forslag til Indførelse af almindelig værnepligt

1845

Sjælandske bønder samlede 10.000 underskrifter i håb om at få kongen til at indfører en almindelig værnepligt da det kun var bønderne som havde værnepligt om lige beskatning af jord,
(da godsejernes hovedgårdsjord var skattefri)

Kongen Nægtede at modtage bøndernes andragenede og forbød bønderne at holde møde uden en tilladelse af politimesteren.

bønderne mistede tiliden til kongen og året efter oprettet de "bondevennernes Selskab"