Afskaffelse af Enevælden (1750-1866)

Main

Begivenheder

1830
1830
1835
1840
1845

Kongemagt

1839 - 1848
1848 - 1863