Afskaffelse af Enevælden (1750-1866)

Main

Begivenheder

Problem: national modsætning mellem dansk og tysk

1830

Da kongeriget Danmark både var tysk og dansk, begyndte folk at blive nationalistiske. (Romantikken i 1800-tallet, fædrelandskærlighed og nationalisme).
Man havde brug for at folket var et samlet folk, med samme nationalitet og sprog.
Det førte til slesvig-holstenismen i 1840'erne, en stærk politisk liberalistisk bevægelse.
Formål: de ville knytte Slesvig til kongeriget og slippe forbindelsen til Holsten.

Optøjer i Paris

1830

Demonstrationer og optøjer i Paris i 1830. Folk ville have liberalisme og ønskede mere demokrati, og tvang kongen til at gå i Frankrig.
Julirevolutionen førte til uro i andre europæiske i lande, men ikke i Danmark.

Frederik VI opretter Stænderforsamlinger

1835

Frederik VI ville komme optøjerne i forkøbet, og opretter 4 stænderforsamlinger i forskellige dele af landet.
Forsamlingerne bestod af velhavende mænd, godsejere og nogle bønder.
Forsamlingerne kunne ikke beslutte noget, men give råd og henstillinger til kongen.

Christian VIII prøver at imødekomme liberalismen

1840

Kongen forstod ikke den pludselige nationale lidenskab, og rystede uforstående på hovedet af bevægelsen. Han prøvede at imødekomme nogle af liberalismens ønsker, men uden held for begge parter.

Bønderne samler underskrifter til kongen

1845

I 1845 samlede bønderne 10.000 underskrifter for indførelse af værnepligt, lige beskatning af jord og om støtte til overgang fra fæste til selveje.
Kongen nægtede at modtage dette.
Året efter oprettede bønderne "Bondevennernes Selskab" - et samarbejde med de nationale liberale.

Kongemagt

Christian VIII

1839 - 1848

Christian d. 8. var ikke indstillet på at opgive enevælden

Frederik VII

1848 - 1863

Efter Christian d. 8.'s død, blev Frederik d. 7. konge.
Han var forberedt på at afgive enevælden.