Untitled timeline

Main

embedsmand Uwe Jens Lornsen

1830

i 1830 var der en embedsmand i slesvig, uwe jens lornsen, han udsendte et skrift, hvor han forslog at slesvig og holsten skulle udgøre en samlet tysk stat med en demokratisk forfatning og kun med en løs tilknytning til DK.
Han blev fængslet og fyret fra sit embede. Det var starten på den politiske bevægelse, som indledte en kampagne til forsvar for danskhedens interesser i slesvig.

Julirevolutionen

1830

i juli 1830 er der optøjer og demonstrationer i Paris.

Christian VIII

1839 - 1848

Christian VIII var ikke indstillet på at opgive enevælden og i 1840erne voksede kritikken og oppositionen imod systemet. Den kom især fra jurister, præster, universitetsfolk og andre veluddannede og fra erhvervsfolk.

10.000 underskrifter

1845

I 1845 samlede de danske bønder 10000 underskrifter på et andragende til kongen om indførelse af almindelig værnepligt, om lige beskatning af jord, og om støtte til overgang fra fæste til selveje.
Det ledte til forbydelse af møder for bøndere uden tilladelse af politimesteren. Året efter oprettede de bondevennernes selskab, fordi de har mistet tilliden til kongen, da de er imod enevælden.

Treårskrigen

1848 - 1850

Det tyske flertal vil ikke være under dansk styring.

Demonstration til Christiansborg

1848

Dramatiske begivenheder i marts 1848 overhalede imidlertidigt kongen indenom.
21 marts gik et stort folketog i demonstration til Christiansborg, og forlangte at kongen skulle udnævne en ny regering som havde folkets tillid og som kunne modstå det tyske pres.

Frederik VII

1848 - 1863

Grundloven

1849

Frederik den VII underskrev Danmarks riges grundlov d. 5 juni 1849.