Untitled timeline

Main

Julirevolution

1830

Optøjer og demonstrationer i Paris. Liberale, der ønskede mere demokrati, tvang kongen til at gå af.

National modsætning

1830

Mellem dansk og tysk.

Valgret til stænderforsamling

1835

Frederik VI oprettede 4 rådgivende stænderforsamlinger, for øerne i Roskilde, Jylland, Viborg og hertugdømmet Slesvig i Slesvigby og hertugdømmet Holsten i Itzehoe.
Forsamlingerne havde velhavende mænd, godsejere og en del bønder (3% af befolkningen).
Stønderforsamlingerne gav råd til kongen - besluttede ikke noget selv.

Christian Vlll

1839 - 1848

Konge ville ikke opgive enevælden.

voksende kritik

1840

Voksede kritikken og oppositionen imod systemet. Kritikken kom især fra jurister, præster, universitetsfolk og andre veluddannede erhvervsfolk. De var alle liberalister og ville have "en fri forfatning", dvs parlamentaristisk demokrati.

10.000 underskrifter

1845

I 1845 samlede de danske bønder 10000 underskrifter på et andragende til kongen om indførelse af almindelig værnepligt, om lige beskatning af jord, og om støtte til overgang fra læste til selveje. De ledte til forbydelse af møder for bønder uden tilladelse af politimesteren. Året efter oprettede de bondevennernes selskab, fordi de havde mistet tilliden til kongen, da de var imod enevælden.

Christian VII død

1848

Død i Januar. Hans efterfølger var Frederik VII (1848-1863).

Treårskrigen

1848 - 1850

Tyske nationalister vil løsrives fra Danmark.

Preussen angriber DK

1864

I Januar rykkede preussiske og østrigske tropper ind i Slesvig. Vi mister Sønderjylland.
Den 18. april stormede og erobrede tyskerne Dybbøl skanser.