Untitled timeline

Main

Slaget på Rheden

1801

Christian 8

1839 - 1848

Værnepligten

1845

10.000 underskrifter på indførsel af almindelig værnepligt

Frederik 6

1848 - 1863

Jylland besat af Preussen

1848

Sommeren 1848

Slaget på Isted

1850

Novemberforfatningen

1865