Evolució del franquisme

Events

1939 - 1945
Approx. 1945 - Approx. 18 June 1947
18 June 1953 - 1959

-

1939
1940
1943
1947
1951
1953
1957