Architektura Polska

Main

ARCHITEKTURA OTTOŃSKA - POTOROMAŃSKA DO XI w

 • architektura nie polska tylko na ziemiach polskich
 • do tej pory budowano wszystko w drewnie
 • zaczęły się pojawiać budynki kamienne - bardziej trwałe

Katedra Misyjna w Poznaniu

966
 • 3 nawowa bazylika z transeptem i absydą
 • drewniany strop
 • od zachody 3wieżowy masyw

Bazylika w Gnieźnie NMP

997
 • 3 nawowa bazylika
 • od zachodu 2 wierze
 • empora

Bazylika w Krakowie

999

Bazylika we Wrocławiu

999

Palatium na Ostrowie Tumskim

999
 • siedziba książęca
 • 30m długości
 • budynek piętrowy - kaplica na poziomie wyższym, wyniesiona ponad przyziemie

ARCHITEKTURA ROMAŃSKA XII - REDUKCJONIZM

 • upadek dynastii polskiej " dzikie zwierzęta zaległy w kościołach"
 • poł XI w. odbudowa przez Kazimierza Odnowiciela: odbudowanie świątynie w Gnieźnie i Poznaniu; budowa w Krakowie i na mazowszu, - rozbudowa klasztoru w Tyńcu i Mogielnie REDUKCJONIZM - na zachodzie: W Rzymie , we Francji buduje się wielkie bazyliki cesarskie, które stają się wzorek do budowania naszych katedr, program tych katedr był zbyt duży na nasze polskie warunki, dlatego musieliśmy go redukować do naszych skromniejszych potrzeb

2 Katedra w Krakowie WZORZEC NADREŃSKI

1180
 • nawa główna+ nawa boczna + 2x absydy po dwóch stronach
 • kościoły dwuchórowe - od wschodu i od zachodu
 • krypty pod prezbiterium
 • chóry zwieńczone wierzami zwykle mieszczące klatki schodowe
 • wejście z boku
 • empory