Timeline for Lectures 01-05

Ancient Mesopotamia

Cunieform

3000 BCE

Sargon of Akkad

2340 BCE

Third Dynasty of Ur

2112 BCE - 2000 BCE

Hammurabi

1792 BCE - 1750 BCE

Ancient Egypt

Menes

3100 BCE

Djoser

2687 BCE - 2668 BCE

Old Kingdom

2686 BCE - 2125 BCE

Snefru

2600 BCE

Khufu

2450 BCE

First Intermediate Period

2125 BCE - 2055 BCE

Mentuhotep

2060 BCE - 2010 BCE

Middle Kingdom

2055 BCE - 1650 BCE

Amenemhet I

1843 BCE - 1797 BCE

Second Intermediate Period

1650 BCE - 1550 BCE

New Kingdom

1550 BCE - 1085 BCE

Ahmose I

1550 BCE - 1525 BCE

Amenhotep III

1412 BCE - 1375 BCE

Amenhotep IV/ Akhenaten

1375 BCE - 1347 BCE

Tutankhamen

1347 BCE - 1338 BCE

Horemhab

1319 BCE - 1292 BCE

Ramses II

1279 BCE - 1213 BCE

Ancient Hebrews

Abraham

1850 BCE

Moses

1250 BCE

Saul

1020 BCE - 1000 BCE

David

1000 BCE - 970 BCE

Solomon

970 BCE - 930 BCE

Split of Northern Israel and Southern Judah

930 BCE

Ahab

869 BCE - 850 BCE

Assyrians overran Israel

722 BCE

Babylonian Captivity

586 BCE - 559 BCE

Chaldeans took Judah

586 BCE - 559 BCE

Persians took Judah

559 BCE

Assyrians, Chaldeans (Neo-Babylonians), and Persians

Assyrians

700 BCE - 605 BCE

Ashurbanipal

669 BCE - 626 BCE

Zoroaster (Born)

660 BCE

Nabopolassar

625 BCE - 605 BCE

Neo-Babylonians

625 BCE - 539 BCE

Nebuchadnezzar II

605 BCE - 562 BCE

Cyrus the Great

559 BCE - 530 BCE

Nabonidus

555 BCE - 539 BCE

Cambyses II

530 BCE - 522 BCE

Darius

521 BCE - 486 BCE

Battle of Marathon

490 BCE