Antikken 700 f. kr - 500 e. kr.

Romerriket og Antikkens Hellas

Antikken

800 B.C. - 500 A.D.
800 B.C. - 400 B.C.
500 B.C. - 500 A.D.

Antikkens Hellas

800 B.C. - 400 B.C.
800 B.C. - 500 B.C.
509 B.C.
500 B.C. - 338 B.C.
490 B.C. - 479 B.C.
431 B.C. - 404 B.C.
338 B.C.
323 B.C.

Romerriket

509 B.C. - 269 B.C.
509 B.C. - 31 B.C.
500 B.C. - 500 A.D.
264 B.C. - 146 B.C.
44 B.C.
27 B.C. - 14 A.D.
27 B.C. - 476 A.D.
27 B.C. - 180 A.D.
115 A.D. - 117 A.D.
160 A.D. - 170 A.D.
212 A.D.
235 A.D. - 284 A.D.
395 A.D.
635 A.D. - 698 A.D.
1453