Antikken 700 f. kr - 500 e. kr.

Romerriket og Antikkens Hellas

Antikken

Antikkens Hellas

800 B.C. - 400 B.C.

Antikken

800 B.C. - 500 A.D.

Romerriket

500 B.C. - 500 A.D.

Antikkens Hellas

Antikkens Hellas

800 B.C. - 400 B.C.

Grekere etablerer byer og kolonier

800 B.C. - 500 B.C.

områdene rundt Svartehavet og Middelhavet og Greske bystater oppstår helt på starten (800 f. kr.)

Demokrati

509 B.C.

Athen blir demokrati, Roma oppretter en republikk 509- 507 f. kr.

Gresk storhetstid

500 B.C. - 338 B.C.

Perserkrigene

490 B.C. - 479 B.C.

Den peloponnesiske krig mellom Sparta og Athen

431 B.C. - 404 B.C.

Filip av Makedonia underlegger seg gresk by

338 B.C.

Største utstrekning

323 B.C.

Aleksander den stores rike når sin største utstrekning

Romerriket

Gradvis ekspansjon

509 B.C. - 269 B.C.

Til hele "Italia"

Styrt som Republikk

509 B.C. - 31 B.C.

Romerriket

500 B.C. - 500 A.D.

Punerkrigene

264 B.C. - 146 B.C.

Krigene var et resultat av Romas ekspansjon utenfor Italia og især under den 2. punerkrig løsrev disse italienske forbundsfeller seg fra Roma, hvilket til slutt førte til at de ble slått. Jordeiendommene deres ble konfiskert og gjort til ager publicus – offentlig jord eiet av staten Roma.

Den første punerkrig ble hovedsakelig utkjempet på havet mellom 264 og 241 f.Kr. Her erobret Roma Sicilia, Sardinia og Corsica. Romerene sendte for første gang en større flåte.

Den andre punerkrig ble mest berømt gjennom Hannibals felttog gjennom Spania, Gallia og over Alpene. Krigen varte fra 218 til 201 f.Kr. På tross av Hannibals overtak på den italienske halvøya vant Roma og overtok Karthagos besittelser i Spania.

  1. ble avsluttet ved Karthagos ødeleggelse. Krigen ble utkjempet mellom 149 og 146 f.Kr.

Cæsar myrdet

44 B.C.

Borgerkrig bryter ut

Pax Romana

27 B.C. - 180 A.D.

200 års "freden" (ikke borgerkriger og relativt rolig) Augustus startet Pax Romana ved å slutte av den ene borgerkrigen.

Augustus

27 B.C. - 14 A.D.

Keiserdømme

27 B.C. - 476 A.D.

476 e. kr. siste keiser styrtet av germanske tropper

Største utstrekkelse

115 A.D. - 117 A.D.

Med keiser Trajan

Donau Krig mot Germaniere og epedemi

160 A.D. - 170 A.D.

Alle frie menn i riket får romersk statsborgerskap

212 A.D.

Borgerkriger, innvasjoner og økonomisk krise

235 A.D. - 284 A.D.

Riket holder på å falle sammen

Riket delt i to

395 A.D.

Vestromerriket og Østromerriket

Araberne erobrer deler av Romerriket

635 A.D. - 698 A.D.

mye av de Østromerskeriket i Midtøsten

Tyrkere erobrer hovedstaten Konstantinopel

1453