L'Imperialisme

Main

L'Imperi britànic

1880 - 1914

Ocupació d'Egipte

1882

Expansió accelerada

1882

Es van extendre cap a Rhodèsia

1889

Va ser un domini Austràlia

1890

Van ocupar Uganda

1894

L'Imperi Britànic va assolir una plena articulació econòmica

1900

GB va orientar la gran part de la seva producció al mercat colonial

1900

Colònies especialitzades en la producció de MP

1900

Va ser un domini Nova Zelanda

1907

Va ser un domini Sud-àfrica

1910

.

L'Imperi Francès

1880 - 1914

Franja marítima d'Algèria

1880

Influencia per la construcció del canal de Suez

1880

L'Expansió es va accelerar

1880

Regió de la Cotxinxina al delta del Mekong

1880

Tunis

1881

Domini de Madagascar i enclavaments d'Oceania

1883

Unió Indoxinesa

1897

Domini del Marroc

1912

-

L'Imperi Alemany

1880 - 1914

Va ser interpretada com una amenaça per la Gran Bretanya

1900

Va ser un factor de tensió internacional

1900

,

L'Imperi Bèlgic

1880 - 1914

Leopold II, es va reconeixer l'estat lliure del Congo

1885

Es va convertir en colònies belga

1908

_

Va vendre Alaska als EUA

1867

L'Imperi Rus

1880 - 1914

Es va expandir per Sibèria i l'extrem Orient

1890

^

L'Imperi Italià

1880 - 1914

L'Imperi Holandès

1880 - 1914

L'Imperi Portuguès

1880 - 1914

L'Imperi Espanyol

1880 - 1914

+

L'Imperi del Japó

1880 - 1914

Guerra contra Xina

1894 - 1895

Domini de Manxúria i de Corea

1905

´

L'Imperi dels EUA

1880 - 1914

Van ocupar Puerto Rico, les illes Filipines i les illes Hawaii

1898

Protectorat sobre Cuba

1898 - 1902

Estat titella de Panamà

1902

Independitzat de Colòmbia

1903

Es va obrir la navegació

1914