L'Imperialisme

1850-1914

L'imperialisme

ÍNDIA

1850 - 1915

NOVA ZELANDA

1850 - 1907

COLÒNIA DEL CAP

1850 - 1910

CANADÀ

1867 - 1915

EGIPTE

1882 - 1915

CAMERÚN

1884 - 1915

TANGANYIKA

1895 - 1915

ÀFRICA OCC. FR.

1895 - 1915

INDOXINA

1897 - 1915

PUERTO RICO

1898 - 1915

FILIPINES

1898 - 1915

CUBA

1898 - 1905

AUSTRÀLIA

1900 - 1915

TAIWAN

1902 - 1915

MANXÚRIA

1902 - 1915

COREA

1902 - 1915

LÍBIA

1909 - 1915