Catalanisme

Fets més importants

Decret de Nova Planta

1817

Oda a la Pàtria de Bonaventura Aribau

1830

Renaixença Intel·lectual

1833

Jocs Florals

1859

Partit Republicà Federal

1868

Primer Congrés Catalanista

1880

Centre Català

1882

Segon Congrés Catalanista

1883

Memorial de Greuges

1885

Lliga de Catalunya

1888

Missatge a la Reina Regent

1888

Unió Catalanista

1890

Bases de Manresa

1892

Pèrdua de Cuba

1898

Tancament de Caixes

1899

Unió Regionalista

1899

Centre Nacional Català

1899

Candidatura dels quatre presidents

1901

Lliga Regionalista

1901

Etapes

Catalanisme

1833 - 1931

Sexenni Democràtic

1868 - 1873