Kalde Krigen

Main

Etter Krigen

1945

mange var døde, byer var sprengt, folkt sultet.
Forholdet mellom USA og Sovjet Union vart ampert igjen.

Jalta konferansen

1945

Tyskland og Japan hadde tapt krigen. Vinnerene samlet seg i februar 1945 for å diskutuere hva som skulle skje med verden etter 2 verdenskrig.

Der møttes Josef Stalin (diktator i kommunistiske Sovjet Union)
Franklin D. Roosevelt (USAs president)
Winston Churchill (Storbritanias statsminister)

Tyskland blir delt inn i 4 soner. Ein britisk, ein fransk, ein amerikansk, og ein sovjetsisk.

Kalde Krigen

1945 - 1991

En våpen-fri krig hovudskalig mellom USA og Sovjet Union. De var ofte veldig nært en 3 verdenskrig men de klarte som oftest å finne en god løsning på ting. Det var eit type kappløp mellom USA og Sovjet Unionen i teknologi, produksjon osv...

Trumandoktrinen

1947

Sovjet Unionens kommunisme var en stor trussel mot USA. Den amerikanske presidenten Harry Truman ville gje millitær styrke til land som ville stå mot kommunismen, dette var den amerikanske politikken som ble kalt Trumandoktrinen.

Marshallhjelp

1948 - 1952

Marsallhjelpen var en amerikansk plan som utenriks ministeren i USA George Marhall lagde. Det var en 4 års plan som gikk ut på å få opp levestanderen i Europa.

USA gav lån og gåver til land som tok imot denne hjelpa. Baktanken var å gjere noe før kommunismen spredde seg rundt. Sovjet Unionen tok ikke imot dette tilbudet, heller ikke andre Aust-Europeiske land som var styrt av Sovjet Unionen.

Norge nyttet seg godt av denne hjelpa. Det første skipet som kom til Norge med hjelp kom til Vaksdal, Hordaland i august 1948 for å losse kveite.

Sovjets første atombombe

1949

i 1949 prøvesprengte Sovjet Union deres første atombombe. Dette spredde frykt rundt i verden, spesielt i USA siden Amerikaneren trodde Stalin ikke turde å gå til angrep på dem siden de hadde atombomber.

NATO

1949

NATO (North Atlantic Treaty Organization) besto av 12 Vest-Europeiske land + USA og Canada. Denne Organisasjonen fryktet at kommunismen skulle få mer makt. De hadde millitære styrker som skulle kjempe mot Kommuismen om det var nødvendig.

NATO er fortsatt en organisasjon idag med 28 land. Norge har vert med fra begynnelsen siden det ikke hadde noen mektige venner.

Warsawapakta

1955 - 1991

Warsawapakta var en militærallianse mellom Sovjet Union og Aust-Europeiske land som var under makta til Sovjet. Denne alliansen var retten mot organisasjonen NATO som ble formet i 1949. Warsawapakta ble oprettet i 4. juni 1955. og varte til den kalde krigen var over den 1. juli 1991.

Sputnik 1

1957

Sovjet Union sendte den første satteliten som gjekk rundt orbit.

Fidel Castro

1959

Fidel Castro (kommunist) tar over kontrollen i Cuba. Han samarbeider med Sovjet Union mot USA.

John F. Kennedy

1960

John F. Kennedy blir valgt som president.

Berlin Muren bygges

1961

I 1945 begynnes berlinmuren å bygges.

Cuba Krisen

1962

Sovjet Union hadde sendt missler til cuba sammen med 1200 Sovjetsiske menn. Eit amerikansk U-2 spionfly hadde sett og tatt bilder av stedet de trodde Cuba og Sovjet Union hadde såtte opp. Dette var en stor trussel for Amerikanske storbyer på aust-kysten.

Atombombe forbud testing.

1963

De var ikke lov å teste atombomber siden de slipper ut radioaktive stoffer som forgifter mennesker, planter, og dyr.

JFK død

1963

I 1963 ble John F. Kennedy skutt og drept i Dallas, Texas.

Atombombe forbud

1964

Det var ikkje lov for land som a skaffe atom bomber om de ikkje allerede hadde det.

Sender soldater til Vietnam

1965

USA sender 150 000 soldar til å kjempe i Vietnam Krigen.

Første Menneske på Månen

1969

I 1969 landet Apollo 11 på månen med det første menneske på månen, Neil Armstrong.

Trøbbel i Midt-Østen

1973

Egypt og Syria angrep isreal

Slutten på Vietnam Krigen

1975

I 1975 Vant Nord-Vietnam over Sør-Vietnam etter en blodig krig.

Slutten

1991

Den Kalde Krigen er offisielt avsluttet etter at Sovjet Union gikk i oppløsning. Berlin muren vart også knust.

mer