Danmark i Renæssancen

Christian 4.

Christian blev født

1588

Regerede

1596 - 1648

Bliver gift med Anna Kathrine af Brandenburg

1597 - 1612

Dør i 1612

Frederiksborg bygges

1600 - 1620

Kalmarkrigen

1611 - 1613

Christian bliver gift med Kirsten Munk

1615

Erhvervede kolonien Trankebar i Indien

1616

Kristianshavn grundlægges

1617

Trediveårskrigen

1618 - 1648

Kongen deltog imod rigsrådets ord.

Blev en af Europas rigeste fyrster

1620

Christians felttog

1625 - 1626

Rundetårn bygges

1637 - 1642

Torstensonskrigen

1643 - 1645

Christian mister synet på højre øje, under søslaget ved kolbergerhejde.

Christian døede

1648

Frederik 3.

Poul Helgesen (teolog, historiker og humanist)

1494 - 1561

Poul Helgesen var dansk teolog, historiker og humanist. Han var overgangsperson mellem katolicisme og lutheranisme.

Lidt hurtig info

1609 - 1670

Frederik 3. var født d. 18. marts 1609 og døde d. 9. februar 1670.
Han blev født på Haderslevhus som tredjeældste søn af Christian IV og dronning Anna Cathrine af Brandenburg.
Frederik var i modsætning til sin far, meget tilbageholdende og betænksomt mennesker. Han interesserede sig meget for videnskab.

Administrator i Halberstadt

1624

I 1624 blev Frederik 3. folkevalgt til administrator i Halberstadt.
I maj 1624 tog Frederik tilbage til Danmark for at studere på det Ridderlige Akademi i Sorø, hvor han fik en uddannelse og det var her han blev interesseret i teologi, naturvidenskaber, oldkyndighed og statsret.

Gift

1643

I 1643 blev Frederik 3. gift med 15-årige Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg. De var begge oldebørn af Christian III, de fik otte børn.

Regerede

1648

Efter han kom til tronen, valgte han at trække sig tilbage og overlade ledelsen af Norge og Sverige til Rigsrådet og embedsmænd.

Fredericia

1651

I 1651 navngaves byen Frederiksodde efter kongen, og 22. april 1664 fik den sit nuværende latiniserede navn, Fredericia.

Frederiksund navngivet efter Frederik 3.

1652

1652 blev Frederikssund navngivet efter Frederik 3.

Frederik 3.'s død

1670

Frederik 3. døde af lungebetændelse som 60 årig i Februar.

Trediveårskrigen

Oprøret i Bøhmen

1618

Krigen startede i Bøhmen

udbrudet

1618

Anledningen som førte til den store krig, var opstanden blandt fortrinsvis protestantiske stønder i Bøhmen i 1618

Hvornår foregik krigen

1618 - 1648

Slaget ved Det Hvide Bjerg

1620

Den bøhmiske opstand knuses, krigen videreføres i Tyskland.

Svenskerne blander sig

1643

i 1643 gik svenskerne til angreb mod Danmark

Krigen slutter

1648

Den Westfalske Fred afslutter Trediveårskrigen.

Krig mod Sverige

1657

I 1657 gik Danmark i krig mod Sverige. Frederik genoptog sin fars kamp om herredømmet i Østersøområdet.

Svenskekrigene

Den Nordiske Syvsårskrig

1563 - 1570

Startet af: Danmark
Sejrherre: Danmark
Resultat: Svenskerne betaler 150.000 daler for at få Elfsborg tilbage

Kalmarkrigen

1611 - 1613

Startet af: Danmark
Sejrherre: Danmark
Sverige betaler 1 million rigsdaler for at få Elfsborg tilbage

Torstenson krigen (Horns krig)

1643 - 1645

Startet af: Sverige
Sejrherre: Sverige
Sverige får Jemtland, Herjedalen, Gotland og Øsel samt Halland i 30 år, svensk toldfrihed i Østersøen udstrækkes til at gælde svenske provinser

Første Karl Gustav-krig

1657 - 1658

Startet af: Danmark
Sejrherre: Sverige
Sverige får Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm, Bohuslen og Trondhjems len

Anden Karl Gustav-krig

1658 - 1660

Startet af: Sverige
Sejrherre: Danmark
Danmark får Trondhjems len og Bornholm mod Bornholms vederlagsgods

Den Skånske Krig

1675 - 1679

Startet af: Danmark
Sejrherre: Sverige
Der sker ingen landsafgivelser, dansk-svensk status quo indgås

Den Store Nordiske Krig

1700 - 1721

En krig der foregik i hele Nordeuropa, men hvor Danmark kun til tider er i krig med Sverige.
Det ender med at Sverige mister toldfriheden i Østersøen og betaler 600.000 rigsdaler til Danmark.

Reformationen og kirken

Christiern Pedersen (teolog, forfatter og oversætter)

1480 - 1554

Christiern Pedersen var overgangsperson mellem katolicisme og lutheranisme. Han var teolog, forfatter og oversætter fra latin til dansk. Han oversatte b.la. biblen.

Hans Tausen (dansk reformator)

1494 - 1561

Hans Tausen var dansk gejstlig (en, der har med kirken at gøre) og reformator.

Kong Christian d. 2.

1513 - 1523

Christian d. 2. var dansk konge af den oldenborgerske slægt. Han var konge af Danmark og Norge fra 1513-1523. Han var også konge af Sverige fra 1520-1523.

Martin Luther

1517

Martin Luther var en berømt tysk munk, reformator og teolog. Han tog afstand fra aflad (katolske breve, ligesom skrifter, man skulle betale for at Gud og kirken tilgav ens synder) og hans standpunkter førte til reformationen i 1517.

Kong Frederik d. 1.

1523 - 1533

Frederik d. 1. var søn af Christian d. 1. Han var konge af Danmark og Norge fra 1523-1533.

Kong Christian d. 3.

1534 - 1559

Christian d. 3. var konge af Danmark og Norge af 1534 til 1559. Han var søn af Frederik d. 1.
Under en udlandrejse, overværede han den berømte rigsdag i Worms i 1521. Her mødte han Martin Luther.

Omvæltning af kirken

1536

Kirken bliver protestantisk i stedet for katolsk.