Etapas Políticas do Século XIX

Reinados

Reinado de Isabel II (1833-1868)

1833 - 1868

Década Moderada (1844-1854)
Bienio Progresista (1854-1856)
Etapa de Crise do Moderantismo (1856-1868)

Reinado de Amadeu I de Savoia (1869-1873)

1869 - 1873

1ª República Española (11/02/1873 - 29/12/1874)

02/11/1873 - 12/29/1874

Reinado de Alfonso XII (1875-1885)

1875 - 1885

Reinado de Alfonso XIII (1885-1931)

1885 - 1931

Rexencias

Rexencia de María Cristina (1833-1840)

1833 - 1840

Rexencia do Xeneral Espartero (1840-1843)

1840 - 1843

Rexencia da Raíña María Cristina (1885-1902)

1885 - 1902

Las Constituciones

Constitución de 1837

1837

Constitución de 1845

1845

Constitución de 1869

1869

Constitución de 1876

1876

Acontecimientos

Morte de Fernando VII (1833)

1833

Revolución de 1868

1868

Golpe de Estado do Xeneral Pavía (1874)

01/03/1874

Tratado de París (1898)

1898