Untitled timeline

Main

Guerra Civil Espanyola

assassinat de Calvo Sotelo

13 july 1936

esclat de la sublevació a Melila

17 july 1936

Franco vola de Canàries a Melilla

18 july 1936

Quipo de LLano s'alça a Sevilla, Mola declara estat de guerra

18 july 1936

cop d'estat contra el govern del Front Popular

18 July 1936

Espanya queda dividida

20 july 1936

Companys crea el Comitè Central de Milicies Antifeixistes

21 july 1936

afusellament de Goded

12 august 1936

Fases

govern Front Popular

16 February 1936 - 18 july 1936

Fases