history

Main

aaaa aa I.Antické Řecko

1100 bc - 500 bc

II. Antický Řím

510 bc - 476

X. Křesťanství a církev do 16. století

1 bc - 1399

VII. Poddanství a nevolnictví

601 - 1848

III. Lenní systém

757 - 1101

VI. Středověká města

1001 - 1301

VIII. Hosp. ve středověku a ran.novověku

1101 - 1701

IV. Stavovský systém

1201 - 1601

XI. Středověká opravná a heretická hnutí

1301 - 1401

XIII. Evropská reformace

1401 - 1501

XIV. Humanismus a renesance

1401 - 1501

XII. Katolická církev po tridentském koncilu

1501 - 1601

V. Absolutizmus

1576 - 1789

XV. Osvícenství

1601 - 1701

IX. Populační vývoj a dějiny rodiny

1701 - 1901

XVIII. Národní hnutí a form.mod.nár.

1701 - 1901

XVI. Sekularizace

1791 - 1905

XVII. Průmyslová revoluce a urban.

1801 - 1901

XIX. Liberalismus a form. obč. spol.

1848 - 1907

XX. Totalitní ideologie 20.století

1917 - 1937