Untitled timeline

Main

Preklopenie a zápis študentov do ročníkov

08/01/2012 - 09/30/2012

Kontrola štúdia a vyraďovanie študentov, ktorí nesplnili podmienky

08/01/2012 - 09/30/2012

Otvorenie akademického roka a zimného semestra

08/01/2012 - 09/30/2012

Doplňujúce zápisy na predmety

08/01/2012 - 10/31/2012

Evidencia školného

08/01/2012 - 09/30/2012

Evidencia ubytovania

09/01/2012 - 09/30/2012

Tvorba rozvrhu

09/01/2012 - 09/30/2012

Administrácia štúdia zimého semestra - prerušenia, mobility, ukončenia

09/01/2012 - 01/31/2013

Administrácia štúdia zimého semestra - prerušenia, mobility, ukončenia, zmena osobných údajov, tlač dokumentov na žiadosť študenta, štipendiá, výstupy, výkazy, štatistiky

Zadania záverečných prác - ponuka a výber

10/01/2012 - 10/31/2012

Anketa k letnému semestru predchádzajúceho roka

10/01/2012 - 11/30/2012

Evidencia prihlášok a eprihlášok a ich spracovanie

10/01/2012 - 02/28/2013

Výstupné štatistiky pre štátne inštitúcie za predchádzajúci rok

10/01/2012 - 10/31/2012

Prijímacie konanie - otvorenie - definícia podmienok

10/01/2012 - 10/31/2012

Skúškové obdobie - evidencia hodnotení za zimný semester

12/01/2012 - 02/28/2013

Administrácia štúdia letného semestra - prerušenia, mobility

02/01/2013 - 08/31/2013

Administrácia štúdia letného semestra - prerušenia, mobility, ukončenia, zmena osobných údajov, tlač dokumentov na žiadosť študenta, štipendiá, výstupy, výkazy, štatistiky

Štátne skúšky - evidencia termínov a priradenie študentov

02/01/2013 - 04/30/2013

Kontrola štúdia a vyraďovanie študentov, ktorí nesplnili podmienky

02/01/2013 - 02/28/2013

Kontrola štúdia a vyraďovanie študentov, ktorí nesplnili podmienky

Tvorba rozvrhu

02/01/2013 - 03/31/2013

Evidencia školného

02/01/2013 - 03/31/2013

Otvorenie letného semestra

02/01/2013 - 02/28/2013

Termíny prijímacieho konania - príprava, vypísanie

03/01/2013 - 05/31/2013

Termíny prijímacieho konania - príprava, vypísanie, priradenie a pozvanie uchádzačov

Anketa k zimnému semestru predchádzajúceho roka

03/01/2013 - 04/30/2013

Evidencia výsledkov štátnych skúšok

03/01/2013 - 06/30/2013

Príprava predmetov pre nasledujúci akademický rok

03/01/2013 - 04/30/2013

Žiadosti o ubytovanie na nasledujúci akademický rok

03/01/2013 - 04/30/2013

Príprava študijných plánov pre nasledujúci akademický rok

04/01/2013 - 05/31/2013

Predzápis* na predmety nasledujúceho akademického roka

04/01/2013 - 05/31/2013

Predzápis* na predmety nasledujúceho akademického roka (jedno alebo viacero kôl)

Príprava rozvrhu* na ďalší akademický rok (*podľa zvyklostí univerzity)

04/01/2013 - 05/31/2013

Príprava rozvrhu* na ďalší akademický rok (*podľa zvyklostí univerzity)

Výstupné dokumenty absolventov - tlač vysvedčení

04/01/2013 - 07/31/2013

Výstupné dokumenty absolventov - tlač vysvedčení o štátnej skúške, diplomov a dodatkov k diplomu

Spracovanie odvolaní a rebríčka ubytovaných

05/01/2013 - 06/30/2013

Skúškové obdobie - evidencia hodnotení za letný semester

05/01/2013 - 07/31/2013

Spracovanie prijímacieho konania - zápis výsledkov, vyhodnotenie, rebríčky

05/01/2013 - 06/30/2013

Spracovanie prijímacieho konania - zápis výsledkov, vyhodnotenie, rebríčky, tlač a rozposlanie dekrétov, riešenie odvolaní

Zápis na predmety nasledujúceho akademického roka (jedno alebo viacero kôl)

05/01/2013 - 06/30/2013