Untitled timeline

.

Karl Marx

1818 - 1883

Párizsi kéziratok

1844

A német ideológia

1846

A tőke

1867

Mannheim Károly

1893 - 1947

Ideológia és utópia

1929

.

Max Weber

1864 - 1920

Objektivitás-tanulmány

1903

Protestáns etika

1905

Politika mint hivatás

1919

Gazdaság és társadalom

1921

.

Émile Durkheim

1858 - 1917

A társadalmi munkamegosztásról

1893

A szociológiai módszer szabályai

1895

Az öngyilkoság

1897

A vallási élet elemi formái

1912

.

George Herbert Mead

1863 - 1931

A pszichikum, az én és a társadalom

1934

.

Talcott Parsons

1902 - 1979

A társadalmi cselekvés szerkezete

1937

A társadalmi rendszer

1951

Gazdaság és társadalom

1956

.

Robert K. Merton

1910 - 2003

Társadalomelmélet és társadalmi struktúra

1949

.

Pierre Bourdieu

1930 - 2002

A gyakorlat elméletének vázlata

1972