Middelalderen

Main

Middelalderen i Danmark

1050 - 1536

Slutter ved reformationen i 1536

Højmiddelalder

1050 - 1250

Masser af ny jord blev opdyrket, mange nye landsbyer blev grundlagt og befolkningstallet steg kraftigt.

Magnus dræber Knud

1131

Magnus dræber Knud i Haraldsted skov nord for Ringsted. Magnus var kong Niels' begavede søn, men blev jaloux på Knud, som truede hans stilling som arving til kongeriget.

Knuds søn Valdemar tilkæmper sig kongemagten

1157

Valdemar var Knuds søn og da han blev født lige efter Knuds død, voksede Valdemar op sammen med Absalon hos en sjællandsk stormand ved navn Asser Rig. Efter mordet på Knud udbrød der borgerkrig i landet, da forskellige medlemmer af kongeslægten gjorde krav på kongemagten.
Absalon fik en uddannelse i Paris og endte med at blive ærkebiskop i Lund med kong Valdemars støtte. De to fostbrødre endte således med at repræsentere kirke og kongemagt.

Valdemar den Store

1157 - 1182

Konge

Knud ophøjet til helgen

1169

Knud Lavard bliver ophøjet til helgen af paven.

Kirkefest i Sct. Bendts kirke i Ringsted

1170

Valdemars syvårige søn Knud bliver kronet og salvet af ærkebiskoppen og arveretten er dermed accepteret.

Knud den 6.

1182 - 1202

Knud var den første af Valdemars sønner.

Valdemar Sejr

1202 - 1241

Valdemar den Stores anden søn.

Valdemar Sejrs nederlag til tyskerne

1227

Han blev slået ved Bornhøved i Holsten.

Reformationen

1536

Lutherske kirke bliver indført i Danmark.