Kunst Oudheid: Griekse beschaving

Architectuur

Overschakeling stenen bouwwerken: vlechtwerk, hout, vakwerk met leemtegels

1190 B.C.

Introductie bogen/gewelven: vr stadsmuren, cisternes en graven.

1190 B.C.

Stoa; in heiligdommen

700 B.C.

Dorische bouwstijl; Grieken

700 B.C.

Ionische stijl; Grieken

600 B.C.

Stoa vr burgerlijke doeleinden

550 B.C.

Theater

480 B.C.

Agora; omringd dr stoai

480 B.C.

Korinthische stijl; Grieken

400 B.C.

Stoa met commerciële functie

400 B.C.

Skènè in steen + paraskènia

400 B.C.

Ionische Agora (didactisch)(eind 4E)

310 B.C.

Gemengde bouwstijlen; Dorische + Ionische in zelfde gebouw

200 B.C.

Pergameense agora (theatraal)

200 B.C.

Tempels

Heiligdommen worden afgebakend

900 B.C.

Meer heiligdommen binnen nederzetting zelf, 1e Panhelleense heiligdommen

800 B.C.

Eerste tempels als woning godheid; geïsoleerd, monumentaal

750 B.C.

Hekatompeda (eind 8e eeuw)

710 B.C.

Rijkere gebouwen (vnl tempels) nu pas in steen. (<terracottadakpan)

700 B.C.

Dorisch: Zeustempel v Olympia

460 B.C.

Dorisch: Parthenon, Athene

440 B.C.

Ionisch: Athena Niké, Akropolis

425 B.C.

Dorisch: Hephaisteion, Athene

415 B.C.

Ionisch: Erechteion, Akropolis

405 B.C.

Ronde tempels; buitenkant Dorisch, soms Ionisch. Binnen Korinthisch

400 B.C.

Ionisch: Athenatempel, Priëne

350 B.C.

Reliëfkunst

Streng-Arch. stijl

610 B.C. - 570 B.C.

Volle-Arch. stijl

570 B.C. - 530 B.C.

Laat-Arch. stijl

530 B.C - 480 B.C.

Reliëf op vaatwerk

335 B.C.

Periode

Dark Ages

1190 B.C. - 900 B.C.

Sub-Mykeense/Minoïsche periode

1150 B.C. - 1050 B.C.

Proto-Geometrische periode

1050 B.C. - 900 B.C.

Geometrische Periode

900 B.C. - 700 B.C.

Archaïsche Periode

720 B.C. - 480 B.C.

Klassieke Periode

480 B.C. - 335 B.C.

Hellenistische Periode

335 B.C. - 30 B.C.

Didactische en theatrale tendens

335 B.C.

Alle tempeltypes in 3 grote bouwstijlen (behalve (pseudo-)dipteros)

335 B.C.

Reuzenaltaren

335 B.C.

Beeldhouwkunst

Bronsmetallurgie

900 B.C.

Terracottafiguurtjes

900 B.C.

Bronzen beelden; gesmolten was, (in)directe smelttechniek

720 B.C.

Oriëntaliserende / Daedalische stijl

700 B.C. - 610 B.C.

Streng-Arch. stijl

610 B.C. - 570 B.C.

Volle Arch. stijl

570 B.C. - 530 B.C.

Laat Arch. stijl

530 B.C. - 480 B.C.

Samengestelde groepen: naar beweging en eenheid

480 B.C.

Vroeg/Streng

480 B.C. - 450 B.C.

Pheidias v Athene

450 B.C.

Vol

450 B.C. - 425 B.C.

Polykleitos v Argos

450 B.C.

Laat

425 B.C. - 400 B.C.

Post

400 B.C. - 335 B.C.

Praxiteles v Athene

400 B.C.

Lysippos v Sykion

400 B.C.

Stadsplanning

Spontane, chaotische nederzettingen

900 B.C.

Eerste Griekse steden

600 B.C.

Systematische stadsplanningen op grote schaal

480 B.C.

Ionische / Milesische stadsplan

480 B.C.

Keramiek

Stillistisch/technologische verarming, figuratieve verdwijnt

1150 B.C. - 1050 B.C.

Neck- en belly handled amphora, versiering aangepast aan vaas

1050 B.C.

zwarte acht., nek/lichaam -> decor op panelen tss handvaten

900 B.C. - 850 B.C.

Harmonie vorm/versiering -> rijk decor tot onderaan buik

850 B.C. - 750 B.C.

figuraal in geometrisch kader -> geometrisch kader verdwijnt

750 B.C. - 700 B.C.

Hoogtepunt; zwart-, roodfigurige en met witte achtergrond

720 B.C.

Proto-Korinthische fase

720 B.C. - 640 B.C.

Proto-Attische keramiek: zwart-en-witte stijl

700 B.C. - 610 B.C.

Korinthische keramiek: fig & dierstijl

625 B.C. - 550 B.C.

Arch. Zwartfigurige stijl

610 B.C. - 480 B.C.

3/4 voorstelling ipv 2D

530 B.C.

Arch. Roodfigurige stijl

530 B.C. - 480 B.C.

Bilinguisten

530 B.C. - 520 B.C.

Pioniers

520 B.C. - 500 B.C.

Roodfigurige (en zwartfigurige)

480 B.C.

3/4 voorst. + corrct lineair perspectief

450 B.C.

Attische lekyten met witte achtergrond

400 B.C.

Kerch-stijl (<Post-Klassiek)

350 B.C.

Onbeschilderde reliëfkeramiek

335 B.C.

Zwart- en roodfiguraal vaatwerk verdwijnt

335 B.C.

Polychroom op witte achtergrond

335 B.C.