Danmark i Middelalderen

Ermagherd dat termlerne

Main

Kong niels

1104 - 1134

Magnus dræber knud larvard

1131

Valdemar den Store

1157 - 1182

Dat Kerng

Skånske og Sjællandske lov nedskrives på privat initiativ

1200

Valdermar Sejr

1202 - 1241

Fisk

Kong Valdemar og hans søn tilfange taget

1223

Ustedelse af skånske og sjællandske love

1241

Splid og spittelse

1241 - 1340

Danehoffet afløst af rigsrådet

1300

Kongeløst DK

1332 - 1340

Valdemar Atterdag

1340 - 1375

Den sorte død

1350

Leryer

Borgerkrig

1131 - 1157

Cervel wer

Knud den 6.

1182 - 1202

Sern

Valdemar sejr korstog

1219

Crerserde

Kong Valdemar taber ved Bornhøven

1227

Kongens magt afgrænses

1282

Erik Klipping myrdet

1286