Danmark i 1800-tallet

Events

Demonstrationer og optøjer

1830

Det var store optøjer og demonstrationer i Paris, og dette medførte til at kongen blev tvunget af. Dog Holdt vores konge Frederik d. 6 sig ro og orden.

Stænderforsamlingernes oprettelse

1830

Der blev oprettet 4 rådgivende stænderforsamlinger. En i for ørene i Roskilde, i Viborg, i Slesvig og i Holsten.

Tabet af Slesvig og Holsten

1830

I 1830 taber vi Slesvig og Holsten, da en ung embedsmand, Uwe Jens Lornsen udsender et skrift, hvori der var et forslag om at Slesvig og Holsten blev tysk.

Ny uro

1840

Kræver demokrati

Indførelse af værnepligt

1845

Over 10.000 sjællandske bønder fik samlet underskrifter, så det var alle som havde værnepligt og ikke kun bønderne.

Besættelsen af Jylland

1848

Jylland blev besat af tropper fra Preussen.

Grundloven

1849

Den 5 juli 1849 underskrev kong Frederik d. 7 Danmarks allerførste grundlov. Han var blevet konstitutionel konge og underlagt rigets øverste myndighed, rigsdagen, som fik den øverste magt.

Generobring af Jylland

1850

Der udstøtte en konservativ revolution i Preussen, der medførte at tropperne blev kaldt tilbage, og danskerne fik Jylland tilbage.

Stormagtsaftaler

1851 - 1852

Den danske regering blev tvunget til at genoprette den gamle helstat fra før 1848, så det bestod af ét kongerige og 3 hertugdømmer.

Danmark får ny forfatning

1863

Danmark taber Slesvig

1864

Konger

Frederik d. 6

1808 - 1839

Christian d. 8

1839 - 1848

Frederik d. 7

1848 - 1863