Middelaldren danmark

1050-1536

Main

Knud Lavard bliver myrdet af Magnus

1131

Konger

Svend Estridsen

1047 - 1074

Harald Hen

1074 - 1080

Valdemar den Store

1157 - 1182

Knud den 6.

1182 - 1202

Valdemar Sejr

1202 - 1241