Danmark i Middelalderen

Konger

Kong Niels

1104 - 1134

Niels har en søn Magnus, og en nevø Knud Lavard. Hans søn Magnus myrder Knud Lavard, da Magnus frygter for at det ikke er ham der bliver valgt til kongemagten.
Drabet fører til at Knuds' familie fører krig, og hele borgerkrigen ender med, at Valdemar den Store tilkæmper sig kongemagten.

Kamp om kongemagten

1134 - 1157

Valdemar den Store

1157 - 1182

Valdemar blander sig i borgerkrigen, imellem Kong Niels' familie go Knud Lavards' familie, og tilkæmpede sig kongenmagten.

Knud den 6

1182 - 1202

I anledning afopførelsen af Sct. Bendts kirke i Ringsted, blev der holdt en fest. Til festen blev Valdemar den Stores' lille syvårige søn, Knud, kronet og salvet af biskoppen.

Valdemar Sejr

1202 - 1241

Da Knud døde, blev Valdemar Sejr kronet efterfølgende.

Strid om kongemagten

1241 - 1340

Efter Valdemar Sejrs' død begyndte forskellige medlemmer af kongeslægten at strides om magten. Og det følgende århundrede var præget af splid.

Valdemar Atterdag

1340 - 1375

Efter at Danmark mistede en masse penge på Nordtyske erobringsplaner, var der ikke nogen dansk konge fra år 1332 - 1340. Danskerne var utilfreds med deres kongeløse land, og derfor valgte Nordtyskerne, at støtte Danmark i en ny konge.

Margrete

1375 - 1400

Magrete overtager tronen efter Valdemar ateerdags død.

Begivenheder