Untitled timeline

Main

DK i middelalderen

1050 - 1536

Knud Lavard

1131

Magnus myrdede i 1131 Knud I Haraldsted skov nord for Ringsted.

Valdemar den store

1157

Valdemar den store tilkæmpede sig kongemagten i 1157 og var med i borgekrige.

Erobring af øen Rygen

1169

valdemar den store erobrede øen Rygen.

Demonstation af magt

1170

Valdemar den store demonstrede hans magt ved en kirkefest i Sct. bendts kirke i Ringsted.

Skånske - og Sjællandske lov

1200

Skånske lov og Sjællandske lov nedskrevet på privat intiativ.

Kong Valdemar den store og sønnen Knud

1223 - 1226

kong valdemar den store og søn knud taget til fange i en af de nordtyske vasaller.

Efter 3 år -> Slap fri ved at give dem mange penge + opgive de nordtyske besiddelser.

Acceptering af nederlag

1227

Valdemar den store blev slået ved Bornhøved i Holsten, da han ikke kunne acceptere sit nederlag.

Jyske lov

1241

jyske lov udskredt. - valdemar sejr to intiativet.

Splittelse af kongemagten

1241 - 1340

Præget af indre splid og splittelse omkring kongemagten, da Valdemar døde.

Blev på skift efterfuldt af sine tre sønner; Erik, Abel og Kristoffer.

Myrdning af Erik Klipping

1286

Kristoffers søn; Erik Klipping - blev valgt til konge, men blev myrdet i Finderup. (justits mord).

Ingen konge

1332 - 1340

Endte galt, at der i <- disse år ingen konge var.

Valdemar atterdag som konge

1350

Valdemar Atterdag valgt til konge
Inddrog herreløst jordegods pga den sorte død, som bortrev mere end 1/4 af befolkningen.
Kosolideringen fortsatte under Valdermars datter - dronning Magrete.

Margrete til "frue og husbonde"

1814

Margrete Styrede hendes søn Oluf. - Alle døde, så hun blev valgt til "frue og husbonde" både i DK og Norge.