Danmark i Middelalderen

Middelalder

Højmiddelalderen

1050 - 1250

Begivendheder

Magnus dræbte Knud Lavard

1131

I Haraldsted skov

Borgerkrig

1131 - 1157

Evige kampe mellem forskellige medlemmer af kongeslægten, der gjorde grav på kongeværdierne.

Skånske og sjællandske love

1200

Blev skrevet ned på et privat initiativ

Korstog

1219

Valdemar Sejr tog på korstog mod de hedenske estere og fortsat, hvor hans far slap og erobrede landet.

Kong Valdemar og hans søn taget til fange

1223

Ved en jagt på Lyø, taget af nordtyske vasaller

Valdemar tabte et slag ved Bornhøved

1227

Han samlede en hær, og tog til kamp ved Bornhøved i Holsten

Lovene blev udstødt

1241

De blev udstødt af kong Valdemar

Indre splid og splittelse

1241 - 1340

Medlemmer af begyndte af kriges om tronen.

Kongens magt afgrænses

1282

Erik Klipping myrdet

1286

Ingen konge

1332 - 1340

Opløsning

Danehoffet afløst af rigsrådet

1400

Konge

Kong Niels

1104 - 1134

Valdemar Den Store

1157 - 1182

Knud den 6.

1182 - 1202

Valdemar Sejr

1202 - 1241

Valdemar Atterdag

1340 - 1375