Retningslinjer

Main

Litteraturgjennomgang

02/01/2013 - 03/31/2013

Litteratursøk og gjennomgang av oppdatert kunnskap

Revisjon av retningslinjene

03/01/2013 - 04/30/2013

Utarbeidelse av anbefalt forløp

04/01/2013 - 05/31/2013

Høringskonferanse

06/01/2013 - 06/30/2013

Ferdigstillelse

07/01/2013 - 09/30/2013

Publisering og distribusjon

10/01/2013 - 10/31/2013