Prehistorie

Tijdsindelingen

Paleozoïcum

Primair

Paleozoïcum

540000001 BC - 245000000 BC

Cambrium

540000000 BC - 500000000 BC

Ontwikkeling van zeewieren en ongewervelden.

Ordovicium

500000000 BC - 435000000 BC

Eerste gewervelde dieren

Siluur

435000000 BC - 395000000 BC

Eerste vaatplanten en beenvissen.

Devoon

395000000 BC - 345000000 BC

Eerste kraakbeenvissen en amfibieën.

Carboon

345000000 BC - 280000000 BC

Eerste reptielen en naaktzadige planten.

Perm

280000000 BC - 245000000 BC

Eerste zoogdierachtige reptielen.

Mesozoïcum

Secundair

Tijden

Pleistoceen

Paleolithecum

Praetigliaan

2300000 BC - 2200000 BC

Vroeg- Pleistoceen
Glaciaal: Biber

Tigliaan

2200000 BC - 1700000 BC

Vroeg- pleistoceen
Interglaciaal

Eburoniaan

1700000 BC - 1300000 BC

Vroeg- pleistoceen
Glaciaal: Donau

Waaliaan

1300000 BC - 1100000 BC

Vroeg- pleistoceen
Interglaciaal

Menapiaan

1100000 BC - 1000000 BC

Vroeg- pleistoceen
Glaciaal: Günz

Cromeriaan

1000000 BC - 400000 BC

Midden- Pleistoceen
Afwisselende glacialen en interglaciaal

Elsteriaan

400000 BC - 330000 BC

Midden- Pleistoceen
Glaciaal: Mindel

Holosteiniaan

330000 BC - 300000 BC

Midden- Pleistoceen
Interglaciaal

Saaliniaan

300000 BC - 150000 BC

Midden- Pleistoceen
Glaciaal: Riss

Eemiaan

150000 BC - 100000 BC

Laat- Pleistoceen
Interglaciaal

Weicheliaan

100000 BC - 10000 BC

Laat- Pleistoceen
Glaciaal: Würm

Tijden

Archaïcum

3800000000 BC - 2500000000 BC

Eerste leven (prokaryoten)

Proterozoïcum

2500000000 BC - 540000000 BC

Eerste leven (eukaryoot)

Eerste leven

2000000000 BC

Mesozoïcum

245000000 BC - 64000000 BC

Trias

245000000 BC - 208000000 BC

Jura

208000000 BC - 146000000 BC

De prehistorie

2500000 BC - 5000 BC

Pleistoceen

1800000 BC - 10000 BC

Holoceen

10000 BC - 5000 BC

Mesolithicum
postglaciaal