Den Franske Revolusjonen 1789

En konkret framstilling om hva som skjedde før og etter Den Franske Revolusjonen.

Før 1789

Hendelsene som trigget revolusjonen i 1789

Før 1789

1776 - 1789

Det som bygget opp til revolusjon i Frankrike

Fransk Statsgjeld, 1776

1776 - 1789

Etter å ha kriget mot Storbritannia på USA sin side, så stod Frankrike igjen med en enorm gjeld og pengekrise.

Handelsavtale med England 1786

1786 - 1789

Denne handelsavtalen førte til konkurs i Frankrike.

Skattelegging av adel

1786 - 1789

Etter konkursen av landet, så hadde Kongen krevd inn alle skattene som folket kunne gi, og når det ikke var mer, så henvendte han seg til Adelen og Kirken. Skattelegging av adelen kom ikke godt med blant de rike, og det ble store opptøyer blant adelen. De hadde aldri betalt skatt før, så det virket på utelukket å dele formuen sin med landet i nød.

Stormannsmøte 1787

1787 - 1789

For første gang på 120 år, så kalte Kongen inn til Stormannsmøte angående økonomien. Adelen lagde opptøyer, og Kong Ludvig den 16. "Solkongen", ga etter for et slikt møte i 1787. Det er uvisst hvilken månede dette møte tok sted, og hvor lenge det varte.

Uår

1788 - 1789

Stenderforsamling 5. mai 1789

05/05/1788 - 05/06/1788

Nasjonalforsamling, juni 1789

06/01/1789 - 06/30/1789

14. juli 1789

07/14/1789 - 1799

Denne dagen brøt det ut i masseopprør i Paris, og fengselet Bastillen ble stormet av befolkningen, som satte fri fanger og drepte vakter. Idag regnes datoen som Frankrike sin nasjonaldag.

Etter 1789

Følgene av revolusjonen på kort og lang sikt.

4. aug 1789

04/04/1789 - 04/05/1789

26. aug 1789

09/26/1789 - 09/27/1789

Ny kirkeordning i 1790

1790 - 1791

Landet skulle være løsrivet fra monarkiet og ersattes med tredeling av makten. Dermed måtte kirken og staten være adskilte.

Jakobinerklubbene 1791

1791 - 1792

Nasjonalforsamling 1791

1791 - 1792

Robespierre sitt styre

1792 - 1794

Sans Culotte, 1794

1794 - 1799

1799- 1815 Napoleon

1799 - 1815

Napoleon tar styringen over Frankrike og sender landet ut i krig etter at får orden innenfor igjen.