Franskerevolusjonen

Main

Fransk statsgjeld

1776

Amerikanske uavhengighetserklæringen

1776

Erklærer seg uavhengig fra Storbritannia. Uavhengighetserklæringen ble i utarbeidet av Thomas Jefferson, og er et dokument som har hatt stor betydning for andre lands og folks kamp for selvbestemmelse i ettertid

Skattelegging av adel

1786

Misnøye med eneveldet. Kong Ludvig den 16 innså i 1786 at staten ikke lengere kunne ta flere lån, og han fant ingen løsning på hvordan han skulle hindre at staten gikk konkurs. Det siste forsøket hans var å pålegge adelen å betale skatt, og det skapte stor oppstandelse. Før 1789 var det en drakamp om selve styreformen som pågikk. Ludvig den 16, ville styre eneveldig men sterke grupperinger i adelen, mente at det beste styret var en kongemakt som ble holdt i sjakk av andre grupper i samfunnet.

Handelsavtale med England

1786

I 1786 hadde frankrike gjort en handelsavtale med england som førte til konkurser og arbeidsløshet i fransk håndverk og småindustri.

Stormannsmøte

1787

Uår

1788

Angrepet på Bastillen

1789
  1. juli 1789 var det store folkemasser i Paris som lette etter våpen for å forsvare seg mot troppene som de hadde hørt at kongen hadde samlet omkring hovedstaden. Tilslutt skjedde det et opprør i Paris: og tusenvis av mennesker stormet inn på Bastillen. Festningen var ikke bare et våpenlager med også et hatet fengsel. Kjeltringene ble satt fri og hyllet som helter, og kommandanten ble drept, og deretter gikk folkemassene i opptog med hodet hans på en stake.

Nasjonalforsamling

1789

Stenderforsamling

1789

filosofer

John Locke

1632 - 1704

Var en engelsk filosof og lege. Lockes idéer hadde enorm innflytelse på utviklingen av den politiske filosofien, og er viden betraktet som en av de mest innflytelsesrike opplysningstenkere og bidragsytere til liberalismen. Hans forfatterskap påvirket Voltaire og Rousseau, mange tenkere fra den skotske opplysningstiden, og amerikanske revolusjonære. Denne påvirkningen er gjenspeilet i den amerikanske uavhengighetserklæringen.

Montesquieu

1689 - 1755

var en fransk forfatter og politisk filosof. Montesquieu, som var inspirert av den engelske filosof John Locke, er kjent som den som fremmet maktens tredeling.

Rousseau

1712 - 1788

Rousseau formulerte folkesuverenitetsprinsippet og gikk inn for de naturlige menneskerettigheter. Dette fikk grunnleggende betydning for Den franske revolusjon som brøt løs 11 år etter hans død.

krig

Sjuårskrigen

1756 - 1763

ble utkjempet i perioden 1756–1763 mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre. Spania og Portugal ble trukket inn i konflikten etter de andre landene, mens en styrke fra det nøytrale Nederland ble angrepet i India.

ETTER 1789

Erklæring om menneskerettigheter

1789
  1. aug. 1789
  2. alle mennesker har noen grunnleggende rettigheter som religionsfrihet, ytringsfrihet rett til å få saken sin opp for en domstol
  3. Folkesuverensprinsippet (folkets vilje- valg 3!
  4. Styreformen til landet skal stå skrevet i en konstitisjon/grunnlov.
  5. Frankrike ble delt inn i 83 departementer og 40 000 kommuner.

alle privileger skal bort

1789

Spesielle rettigheter for adel og kirke(ikke betale skatt)

Ny kirkeordning

1790

Jakobinerklubbene

1791

Nasjonalforsamling

1791

Robespierres styre

1792 - 1794

Sans Culottes (småfolket)

1794

er et begrep som ble skapt av det franske aristokratiet ca. 1790–1792, under den franske revolusjon, for å kunne vise til de fattigere medlemmene av tredjestanden. Dette fordi disse til vanlig benyttet langbukser, og ikke knebuksene (culottes på fransk) som var på moten. Begrepet ble brukt om de dårlig kledde og utstyrte frivillige i den revolusjonære hæren i de tidlige årene av revolusjonskrigene, og om dem som ble sett på som militante revolusjonære fra arbeiderklassen og lavere mellomlag.

Periode med kaos

1794 - 1799

Napoleon

1799 - 1815

Tidsperioden ble fremfor alt preget av kampen mellom Napoleon Bonapartes Frankrike på den ene siden og Storbritannia, de tyske statene og Russland på den andre.

Den brente jords taktikk

1804

1804 Den brente jords taktikk”, fryser, dør, vinter, sykdommer

Napoleon blir sent til St. Helena

1813 - 1815

Napoleon blir sent til St. Helena (britisk øy, midt i mellom Afrika og Sør-amerika) dør i 1815

Frankrike etter Napoleonskrigen

1815 - 1830

Frankrike etter Napoleonskrigen
1. Likhet for loven Code Civil
2. Aldri mer konge
3.Lovverk og ble en samlet nasjon
4. Religionsfrihet, kirke og stat ble delt

Slaget ved Waterloo i Belgia

1815

En avgjørende faktor for slagets gang var at det franske artilleriet ikke fungerte, på grunn av den myraktige, våte jorden. Sprenggranatene avfyrt av franskmennene, som under normale omstendigheter ville meiet ned de britiske linjene, ble i stedet absorbert av jorden og gjorde minimal skade.

Langsiktig etter krigen

1815 - 1850
  1. Grunnleggende rettigheter for alle mennesker. 2.Tredelt makt, lovgivende, utøvende og dømmende makt.
  2. Stemmerett som ble utvidet med tiden.
  3. Det kom grunnlover til forskjellige land rundt om kring i Europa