Klassieke oudheid: Griekenland

Main

Opstand klein-Aziatische Grieken

499 bc - 494 bc

1ste Perzische oorlog

492 bc - 490 bc

Interbellum

490 bc - 480 bc

Perzen bereiden nieuwe expeditie voor
Atheners bouwen vloot uit

2de Perzische oorlog

480 bc - 449 bc

overgewicht Ahtene

449 bc - 431 bc

Peloponische Oorlog

431 bc - 404 bc

Sparta en Peloponische bond vs Athene en Delische-Attische bond

Archidamische oorlog

431 bc - 421 bc

Sparta wil grote veldslag
Athene wil uitputtingslag

Scilische Fase

415 bc - 413 bc

Athene tegen Syracuse
Sparta heft vrede op en helpt Syracuse

Deceleïche oorlog

413 bc - 404 bc

Sparta beschikt over vloot(Perzisch geld)
Sparta veel bondgenoten(Pezisch geld)
-> Athene verliest

Overgewicht Sparta

404 bc - 371 bc

Domineert andere Griekse polis en legt oligarchieën op, conflict met perzen
-> opkomst thebe

Overwicht Thebe

371 bc - 362 bc

Verslaat Sparta op het land
Voert oorlog met Athene: ggen duidelijke winnaar

Opkomst Macedonië

361 bc - 336 bc

Onder koning Philippus II grote expantie

2de

Verwoesting Milete

494 bc

Trakische kusten onder perzich gezag

492 bc

Eisen van darius

491 bc

Darius eist land en water van Griekse steden Athene en Sparta weigeren

Expeditie tegen Egeïsche eilanden en Athene

490 bc

Perzische vloot brengt Cycladen on Perzische controle
Perzische vloot verwoest Eritrea
Perzische vloot aan land in Marathon verslagen door Atheners

Invasie Perzen

480 bc

Zeeslag bij Artemisium: onbeslist, landleger sparta verslagen
Perzische troepen plunderen Athene en Attica
Zeeslag bij Salami's Athene wint
Perzisch landleger overwintert in Thessalië

Einde perziche oorlog

479 bc

Nieuwe aanval en verwoesting van Attica
Athene en Sparta verslaan Perzische landleger bij Plataea
Perzische vloot verslagen bij Samos

Opricheten Delische-Attische zeebond

478 bc

Zeeslag bij Cumae

474 bc

Einde Etruskische vloot

vrede van Callias

449 bc

Vrede door uitputting

421 bc

pest speelt grote rol

Slag bij Chaeronea

338 bc

Macedonië overwint andere grieken