GULDALDEREN

Bach, Bruun, Ponto & Høy

Main

Guldalderen

1800 - 1850

Danmark bombet

1807

Danmark var offer for verdens første bombe- og raketkrig af englænderene.

Danmark bankerot

1813

Den danske stat går bankerot

Danmark mister Norge

1814

Danmark mister Norge til Sverige

Elektromagnetismen opdages

1820

H.C Ørsted opdagede elektromagnetismen

H.C Andersens første eventyr udkommer

1835

Tivoli åbner

1843

1. Slesvigskekrig

1848

Enenvælden afskaffes

1849
  • Grundloven indføres

Kolera epidemi

1853

Som følge af stigenende befolkningstal og større tilflytning i byerne bliver byerne overbygget og usunde at leve i.

Generelt om guldalderen

Den nye by

1800 - 1850

Efter Danmark krig med England og tabet af Sverige, bliver byen udvidet og et nyt luftigt byliv opstår.
+ klassicistiske huse bliver opført over hele byen

Arkitektur

Klassicisme

1800 - 1850

Efter storbrænde var størstedelen af byen i ruiner. Klassicismen var den tids herskende smagsretning og da store dele af byen blev genopbygget var disse fulde af ornamenter og trekantsgavle. KLassicismen handlede også om diskret farvesætning, reggelmæssige rytmer og velafvejede proportioner.

Kunst

Billedkunst

1820 - 1830

Voldsomt opsving i den kunsterneriske udfoldelse i DK. Motivvalget hang sammen med DK's økonomiske krise.
Kunsterne var inspiredede af det nære, velkendte og beskedne - deres egen samtid og virkelighed.
Særlige motiver: familie, veje, gader eller landskab.

Musik

Dansk Musik

1800 - 1850

Hvor musik for alvor blev til dansk musik.
Musikken var populær både hos hoffet og i provinsen.
Musikken har været en stor del af DK's kultur siden da.

Litteratur

Romantiske tanker

1800 - 1850

Præget af romantiske tanker: verden var duralistisk, for bag den daglige rytme, var der også en anden dimension - nemlig den åndelig, der kom til udtryk gennem natur, historie og religion.

  • Hc. andersen
  • HC ørsted
  • Grundtvig
  • Øenslahger
  • Bs ingemann
  • kierkegaard