Història Antiga

Esdeveniments

Aparició de les primeres societats

3500 bc

Pròxim Orient

Sargó

2340 bc - 2200 bc

Imperi Egipci

2175 bc - 650 bc

Imperi Babiloni

1792 bc - 1595 bc

Grècia Clàssica

Aparició dels pobles amb llengua hel·lència

1150 bc

Lliga de Delos

477 bc

Guerra del Peoponés

431 bc - 404 bc

Domini d'esparta

404 bc

Roma

Aparició de Roma

753 bc

La República Romana es converteix en l'Imperi Romà

27 bc

Imperi Romà

27 bc - 476

Expansió de l'estuctura imperial a la República

210

El càrrec de príncep es converteix en Dominus

235

Concili de Nicea

325

Creació de Constantinoble

330

Mor Teodosi: divisió de l'Imperi Romà

395

Imperi Bizantí

Imperi Bizantí

527 - 1204

Justinià és coronat Emperador de Bizanci

527

Creació de l'Església de Santa Sofia

532

Pèrdua de 3/4 parts del territori

650

Controvèrsia Iconoclàstica

730

Pèrdua de Constantinoble

1202 - 1204

Islam

Hègira de Muhammad

622

Inici de la dinastia abbàssida

750

Imperi Carolingi

Imperi Carolingi

751 - 843

Carlemany es coronat emperador de l'Imperi Carolingi

800

.

.