Pm3 - Utbildning

Planering för utbildningar 2013 - 2014

Utbildning

Skicka ut inbjudan

01/16/2013 - 01/18/2013

Utbildning 1

02/26/2013 - 02/28/2013

Utbildning 1

Lokaler

Avboka Lokal?

02/10/2013 - 02/11/2013

Gröna Rummet

02/26/2013 - 02/28/2013

Utvärdering

Skicka ut utvärdering

02/28/2013 - 03/01/2013

Samla ihop utvärdering

03/01/2013 - 03/03/2013

Möten

Boka möte med Objektledare

01/23/2013 - 01/24/2013

Möte med objektledare

02/12/2013 - 02/13/2013