De vroege middleeuwen

Overzicht van de vroege middeleeuwen met het Frankische Rijk en de aanloop + tijdgenoten.

Rijken

Het Frankische Rijk 476 - 850

476 - 850

Het Merovingische Rijk 476 - 640

476 - 640

Hofmeiers / vadsige koningen 640 - 740

640 - 740

Het Karolingische Rijk 740 - 850

740 - 850

Voor FR en aanloop

Vanaf 375 Hunnen jagen Goten op

375 - 453

451 Coalitie Germanen en Romeinen verslaan Hunnen

451

453 Atilla sterft

453

455 Vandalen plunderen Rome

455

475 Romulus Augustus op troon Rome

475 - 476

476 Odoaker stuurt insignes naar OR keizer

476

Merovingische Rijk

Start met Merovech

476 - 478

Childerik (sterft in 481)

478 - 481

481 - 511 Clovis volgt op

481 - 511

ca. 500 Slag bij Dijon door Clovis

500

506 Doopsel van Clovis

506

506 Slag bij Zulpich

506

507 Slag bij Poitiers

507

511 dood Clovis + verdeling rijk

511

Verovering rijk van de Thuringers

531

Verovering Bourgondiërs

532 - 534

Verovering Alamannen en de Provence

535 - 537

Verovering Rijk van de Beieren

539

Eenmaking door Clotarius tot zijn dood

550 - 561

Verdeling rijk in deelrijken

561 - 613

Neustrië, Austrasië, Aquitanië en Bourgondië

613 - 639 Eenmaking door Chlotarius II

613 - 639

629 Dood Chlotarius II

629

629 - 639 opvolging Dagobert

629 - 639

751 Laatste koning word afgezet door Pippijn III

751

Tijdgenoten

408 - 450 Theodosius II

408 - 450

450 - 457 Marcianus

450 - 457

457 - 474 Leo I

457 - 474

474 - 491 Zeno I

474 - 491

489 Theoderik (onder Zeno) onderwerpt Italië

489

493 - 526 Theoderik heerst over Italië

493 - 526

493 Theoderik verslaat Odoaker

493

518 - 527 Justinus

518 - 527

523 Verbod Arianisme in RR

523

527 - 565 Justinianus

527 - 565

Het Karolingische Rijk - De Pippiniden of Karolingers

625 - 679 Pipijn I van Landen is hofmeier van Austrasië

625 - 679

679 Pippijn II van Herstal is hofmeier van Austrasië

679

687 Pippijn II is hofmeier van Neustrië

687

719 - 741 Karel Martel

719 - 741

732 Slag bij Poitiers

732

741 - 768 Karloman hofmeier over oosten

741 - 768

741 - 768 Pippijn de korte hofmeier over westen

741 - 768

751 Pippijn zet laatste Merovingische koning af

751

752 De Longobarden veroveren Ravenna

752

754 Paus Stefanus II zoekt hulp bij Pippijn

754

768 - 814 Karel de Grote

768 - 814

800 Karel de Grote wordt tot keizer gekroond

800

814 - 840 Lodewijk de Vrome

814 - 840

817 Uitvaardiging Ordinatio imperii door de Vrome

817

822 Lotharius werd tot medekeizer gekroond

822

823 Karel de Kale wordt ook tot medekeizer gekroond

823

838 Dood van Pippijn III

838

840 - 855 Lotharius

840 - 855

840 Dood Lodewijk de Vrome

840

842 de Eden van Straatsburg

842

843 Het verdrag van Verdun

843

843 - 876 Lodewijk II de Duitser in O-Frankisch Rijk

843 - 876

843 - 877 Karel de Kale in W-Frankisch Rijk

843 - 877

879 Het verdrag van Ribémont

879

884 - 887 Theoretische eenheid door Karel de Dikke

884 - 887

887 Karel de Dikke wordt gedwongen tot aftreden

887