Història de la recerca en olors

Main

Teoria vibratòria de les olors (Dyson)

1938

Teoria vibratòria de les olors (Wright)

1970

Investigacions de Linda Buck i Richard Axel

1991

Determinació gens olfactius

2001

Descobriment Pseudogens

2003

Premi Nobel de Medicina i Física a Linda Buck i Richard Axel

2004

Teoria vibratòria de les olors (Kellen i Vosshall)

2004