ISFiT 2013 Fredsseksjonen

Tidsplan for Fredsseksjonen i perioden før og under festival, vinteren 2013.

Main

Oppstart Hovedstyre

01/03/2013

Oppstart Storstyre

01/05/2013

Kanonballturnering

01/16/2013

UKA arrangerer i Storsalen!

Blåtur for seksjonen

01/16/2013 18:00 - 01/16/2013 22:00

Programslipp i Storsalen

01/20/2013 19:00 - 01/20/2013 24:00

ISFiT 2013

02/07/2013 - 02/17/2013

Det blir Internasjonal studentfestival i Trondheim!

Fredsstyret

Arbeidsdag

01/07/2013 12:30 - 01/07/2013 15:30

Seksjonsstyret har felles arbeidsdag for å planlegge og legge opp januar og gjenstående arbeid før festivalen.

Seksjonsstyremøte

01/08/2013 15:00 - 01/08/2013 19:00

Seksjonsstyremøte

01/15/2013 16:00 - 01/15/2013 20:00

Førstehjelpskurs

01/17/2013

Obligatorisk for alle mellomledere!!

Mellomledersamling med førslipp

01/19/2013 17:00 - 01/19/2013 22:00

Siste samling av mellomlederne før festival. Mye viktig felles info som alle må kjenne til. Førslipp av kulturprogrammet :-)

NB: Obligatorisk!!

Seksjonsstyremøte

01/22/2013 16:00 - 01/22/2013 20:00

Krisehåndteringskurs

01/23/2013 18:30 - 01/23/2013 20:00

Obligatorisk for alle mellomledere!!

Seksjonsstyremøte

01/29/2013 16:00 - 01/29/2013 20:00

Seksjonsstyremøte

02/05/2013 16:00 - 02/05/2013 20:00

Dialoggjengen

Tidslinjen for Dialoggjengens arbeid

Oppstartshelg

01/11/2013 - 01/13/2013

Arbeidshelg

01/18/2013 - 01/20/2013

Dialogseminar

01/28/2013 - 02/06/2013

Kommunikasjonsgjengen

Tidslinjen for Kommunikasjonsgjengens arbeid

Kaffekampanjen 2013

01/28/2013 - 02/15/2013

Koordinasjonsgjengen

Tidslinjen for Koordinasjonsgjengens arbeid

Arbeidsdag

01/13/2013

Møte i Bergen

02/05/2013

Møte i Stavanger

02/07/2013

Møte i Oslo

02/12/2013

Møte i Trondheim

02/12/2013

Møte i Tromsø

02/14/2013

Oppfølgingsgjengen

Tidslinjen for Oppfølgingsgjengens arbeid

Gjengmøte

01/10/2013 18:00 - 01/10/2013 20:30

Arbeidshelg

01/11/2013 10:00 - 01/12/2013 17:00

Hidden Potential

01/30/2013 - 02/05/2013